Γιατί να μας επιλέξετε

Η μετάφραση νομικών κειμένων αποτελεί πρόκληση καθώς είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία μετάφρασης η οποία προϋποθέτει εξειδίκευση στη νομική ορολογία και ακρίβεια στην απόδοση. Οποιαδήποτε απόκλιση από το πρωτότυπο κείμενο μπορεί να αλλοιώσει σημαντικά το περιεχόμενο και την έννοια του κειμένου. Για τον λόγο αυτό η μετάφραση των νομικών εγγράφων σας γίνεται αποκλειστικά από νομικούς-μεταφραστές εξειδικευμένους στην νομική ορολογία και νομοθεσία της κάθε χώρας και επικυρώνονται από δικηγόρο, έχοντας πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής (σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. 2 β’ και γ’ του Κώδικα Δικηγόρων Ν.4194/2013).

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε την μετάφραση, επιμέλεια και επικύρωση από την Ελληνική προς την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα και το αντίστροφο (συνδυασμός Ελληνικά-Αγγλικά, Αγγλικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Γαλλικά, Γαλλικά-Ελληνικά) εγγράφων όπως:

 • Τίτλοι σπουδών
 • Πιστοποιητικά-Bεβαιώσεις
 • ΦΕΚ
 • Αγωγές-Δικόγραφα
 • Συμβόλαια-Συμβάσεις-Καταστατικά- Συμφωνητικά
 • Εταιρικά Έγγραφα
 • Φορολογικά Έγγραφα
 • Αλληλογραφία
 • Έγγραφα Δημόσιου, Αστικού, Ποινικού, Εμπορικού Δικαίου:
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Κληρονομικό Δίκαιο
  • Εμπράγματο Δίκαιο
  • Ενοχικό Δίκαιο
  • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Φορολογικό Δίκαιο
  • Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο
  • Πτωχευτικό Δίκαιο
  • Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο
  • Ναυτικό Δίκαιο

 

Στον ευαίσθητο και ιδιαίτερο αυτό τομέα των μεταφράσεων νομικών κειμένων διασφαλίζουμε απόλυτη εχεμύθεια στα νομικά, επαγγελματικά ή προσωπικά ζητήματα σας και εγγυόμαστε την βέλτιστη ποιότητα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές (παρέχοντας μάλιστα μειωμένες τιμές σε μεγάλης έκτασης κείμενα).

Για να ζητήστε προσφορά για την μετάφραση του κειμένου σας πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ.