ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διεύθυνση: Ιουστινιανού 9 (3ος όροφος), 62122 Σέρρες

Τηλ: +30 2321 553165

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-17:00 EEST