ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αναλαμβάνουμε την μετάφραση νομικών και πάσης φύσεως εγγράφων από την Αγγλική (και Γαλλική) γλώσσα προς την Ελληνική και το αντίστροφο. Η μετάφραση των νομικών εγγράφων σας γίνεται αποκλειστικά από νομικούς-μεταφραστές εξειδικευμένους στην νομική ορολογία και νομοθεσία της κάθε χώρας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Με την υπηρεσία της επιμέλειας, τα τελικά κείμενα των μεταφράσεων σας επιμελούνται-αξιολογούνται από δεύτερο μεταφραστή-εξειδικευμένο στην νομική ορολογία, πριν φτάσουν σε εσάς. Έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

Η μετάφραση των νομικών και πάσης φύσεως εγγράφων σας επικυρώνεται από δικηγόρο, σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. 2 β’ και γ’ του Κώδικα Δικηγόρων Ν.4194/2013 έχοντας πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής.